Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
nzilapawol.com

nzilapawol.com

poésie-pawol- Martinique-lanmou

Publié le par #nzilapawol

Frékans tjè , mizik lanmou . 

lè ou Kapté y ou pé ka sispann vibré épi y  .

Dan driv lavi a , sé pa ti moun ou ka jwenn.

An patjé ka matjéy , mé ni yonn ka mété w bien.

Yonn tala,  pa oblijé èt owa w adan lavi a ou ka viv la a.

Mé si janmen i kwézé chimen , ou andwa sonjé sa.

Alè tala ou kay ni an chwa pou fè,  sé swa kité y pasé oben pann anlè y menm si sé an gwan dlo i menen w.

Si ou pa sa najé i kay ba w balan , si ou pa sa palé i kay fè palé lang ou pa jen pansé di ,  ni matjé .

Sé an bagay ki gwan pasé nou . An lè adan gwan lorgey  nou , nou pé pansé ki tout bagay fini , ki ou za wè telman , ki ayen pé pa fè w soté anko.

Mi sé la lavi a ka ba w  lison , ou ka ped tèt , ou ka pèd lespwi akondi zonbi garéw.

Ou pa lé kwè ki sé sa ki ka rivé w , ou akondi an moun mò ki viré rantré an ko y pou viv dényé souf la djerté.

Dényé souf la ki ka fè lespwa viré maché an tèt ou. 

Viré maché an tout ko'w , kon souflé dan toutoun banbou pou jwé an bèl mélodi.

Tout ko' w sé sik , fò pa pésonn mandé w kontwolé pass sé ou sel ki sav sa ki nan fondok santiman w.

Moun la pé pran kouri, si janmen i santi twop foss adan sa ou anvi bay la.

Sé madanm la za pwan telman fè , ki délè lè bagay la two bèl , aya level la pé fè yo pè.

Tou sa pass,  yo kon w menm yo pa lé kwè .

Maré adan lachè a nou ka viv adan an  , nou pa ka sonjé ki nou sé lespwi osi.

Lè lespwi mwen jwenn lespwi 'y , nou kité santiman an désann an tout kò nou , Nou fèmen zyé ,  pou kitéy  siyonen tout sans nou. Lapo mwen jwenn lapo y mwen konpwann sété an rèv lè  an té ka bo'y . 

Nou té akondi sé nou sel ki té ka egzisté , nou sé pé mò .

Mé lè kow a za wè désepsion tjè w pé viré fenmen kon mawiwont.

Ou pré pwan kouri pas enmen  dé lè sé an gwo siklonn kan mandé w et solid kon an gwo bidim kay .

Alos pé ni yonn ka rété anlè bodaj chimen ka nouri an lespwa  san manman. 

Pé ni yonn osi ka tjoué santiman an  menm pou i pa lévé gaoulé épi mennen y  dan an voumvap andidan y menm.

Zot pé osi désidé ki zavè  tjou sa moun ka di épi anni viv li .

Mé chak lapot ou ouwè asou larel grandè tjè , sé an blèss oben an djérizon i ka poté. délè sé lé dé mé tout moun pa sa sipotéy .

Frékans tala sé akondi an flè ka nouri zyéw épi koulè adan an jounen pou i disparet lannuit .

Sé pa tristess an vérité sé mannyè lanati ka woulé , an vérité ayen pa ta w , ayen paka bout , ayen pa ka fini sé selman mannyè lespwi w ka wè y , ki mèt .

Man andwa di  lavi mèsi di  permet mwen  wè épi risanti konsyans tala , nanm tala ,flamn tala , moun tala an mitan an désespwa malpapay.

Tjè w sé pa an machinn ou pa pijé anlè y pou i sispann jwé mizik douboum boudoum la ki frékans la kréyé nan chak ti wèt sa ou yé.

Dan venn ou sé pliss ki san ki ka koulé , sé souch lanmou an menm.

Lè ou konpwann sa ou ka doubout dan tèt ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenter cet article

Articles récents

Hébergé par Overblog