Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
nzilapawol.com

nzilapawol.com

poésie-pawol- Martinique-lanmou

Publié le par #nzilapawol

Dépi tjèk tan  mwen  té ka observizé sa ki té ka pasé anlè bitasion an , bondyé pa té kontan mannyè sé konpè lapen an té ka jéré gran moso tè  a .

I té ka wè anlo lajan dépansé san i trapé rézilta. I té désidé ladjé anlè chenn la,  mé pésonn pa té ka noz fè ak davwè yo té anba joug la é yo  té pran sa kon an vyé vis , an vyé labitid. 

Bef ki an pak dépi tout piti pè alé pli lwen ki bonn la . 

Lapè mayé épi nou dépi plizyè jénérasion. Nou pè mantjé manjé , mantjé plézi , mantjé télé, mantjé kadi.

Nou simen kwè nou sé an ras modi , plito ki wè ki Bondyé met la sé an Bandi.

An bandi ki pwan tè , ki pwan nanm ki pwan lavi .

I volè lò , i volé tou sa i ka di ki tay jodi. 

Nou pé pa ka alé menm lanmèss ki y , nou pé pa ajounou pliss ki i yo za mété nou ajounou a.

Nou pé pa sanblé épi sa ki ka benyen adan lajan krim la san yo wont .

Sa bizayel ou fè sé pa fot ou sa vré ! Mé si ou ka kontinyé woulé boss ou  anlè tèt ti ych sa i té ka konsidéré kon bet , dé moun ki travay san janmen zot péyé an sou det .  Di mwen ki manyè  nou pé palé san ou rikonet? 

Nou pa  jen faché ,  pas nou pa jen palé.

Dépi plizyè jénérasion ni ki simen bat dèyè , pou pa doubout douvan w épi di w non misyé.

Nou pwan sa kon an vyé vis é menm douvan lenjistis ni ki simen pé la plito ki di yo pa dako épi jérè a  . Mé ni plizyè mannyè dématé jé a.

Observizé yo ! Yo pyes la pa noz di jérè a  sispann divizé pèp la , yo simen fè kotjen épi lyanné épi tout gwo modan pou organizé bal la épi pwan plèzi wè maléré dansé pou nannan.

Kankan pou ni an zo ,  an zo ki an filnad di kont  ka pwi an goj sa ki pa ni dot lespwa ki sé Nonm politik  mal papay tala.

Yo pa menm ni an pè grenn a krédi , pou défann sa ki noz voté ba yo.

Sé ou wè ou pa wè y , kominis épi kapitalis , endépandantis épi léfantjouyis .

Mé sé ki model jé é sa o jis? 

Nou pa ni pyes ripo, sé péyé lenpo épi kontinyé soufè pou an koulè lapo.

E sé pou sa ni ki ka kryé anba violans tala  ki ka sanm an bel jess makak mé bwa yo ka fésé an tjou nou yo ka féséy san nou di ak.

E sé pou sa ni ka anvi rimet kou a , pa sé kou yo ka ba nou chak jou .

Kou pou nou ped lakat pou nou pa ni pyes mové lidé di monté an konplo kont sé chyen tala ki ga modé konsyans mawonaj la.

An vérité ni chyen ki ka modé met yo ,  mé sé janmen ki chyen an  yo kay kondanné pou di ki sé laraj ini sé an kaj la i kay fini .

Yo ka fè nou fouyé prop foss nou . Mé an jou  foda nou kay sa mété yo an twou a.

 

 

 

 

 

Commenter cet article

Articles récents

Hébergé par Overblog