Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
nzilapawol.com

nzilapawol.com

poésie-pawol- Martinique-lanmou

Publié le par #nzilapawol

PEPASITE

Lè ou bien gadé nou tout la ni an pépasité , mé bien souvan sé ta lot la nou paka sipoté wè an dé zyé nou.

Ni pépasité ki ou ka wè la menm , ni dot ki séré  .

Ni ka menyen w an tou sans , mé yo pyes pa ka fenmen lapot konsésans la.

Pépasité sa paka ba mun dwa mantjé w respé.

Si la vi permet ou egzisté , sé ki an koté ni an lison nou pou apwann.

Sa ou lé fè  sé silon w , sé silon wotè konba a ou chwézi menen an .

Ni konba djéryé ka fèt san lanmen , san bwa , san janm , san zyé . 

Nanm la , épi lespwi a pa fenmen adan pyes kò ,  andidan nou chak ni an bagay ki pli fò.

Pa kité pawol mun ba'w  blèss ki pli kriminel ki an pépasité.

Sé pépasité tala ki pli danjéré. An Mo pawol ki ou ka li an dé zyé mun ki pa ka wè w kon an mun kon tout mun.

Gadé w an zyé sa pa fasil pou yo , pas yo mennm ni an gwo pépasité . 

Tala sé model la ki ka fè w sispann enmen anlot pas i paka sanm pyès dot.

Nou tout la mérité menm an ti zin respé épi konsidérasion.

An nasion ka fèt épi tout ych li , pa pou ni an ponyet ki pou maché anlè tet sé lé zot la.

Pas  nenpot lè  pépasité w pé paret gwan jou , an jou i pé vini chéché w pou mété w égo égal épi tala ou té ka wè kon an zannimo plen gal.

Nou tout la ni an pépasité ki ka viv andidan nou , nou mayé épi y . 

Ou pé chwézi divosé mé sé pa pou sa i kay kité w , dé lè i ka pran anpil plas fann gas.

Délè i ka rété séré pandan lanné épi an jou  i ka déklaré w ladjè san ou mandéy ayen.

Pépasité délè sé an éritaj oti pa ni pwoblem lendivizion.

Alos si sa  za red di viv li poutji foda nou chajéy épi mépwi . 

Lavi andidan nou chak ,  fanm; nonm , zannimo , pyé bwa roch , dlo ek plis ki sa.

Mé an ti zin respé pé mofwazé an pépasité adan an bel jess motivasion.

Pwan tan kabéché anlè pépasité w san fè siparézon ta lot la .

Konsidéré ki tout mun

sé mun ki si swa pépasité yo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commenter cet article

Articles récents

Hébergé par Overblog