Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
nzilapawol.com

poésie-pawol- Martinique-lanmou

Chyen fè mi fè ... ladja ladjé koy pou anlot ladjè 15-05-2020

Mwen té ka espéré an jou  an té kay ni yonn.

Pou mwen chak matinitjé té pou ni an ras chien ki anchouké an péyi a. 

Tout moun té ka kouri dèyè Molosss oben ti chien dékorasion.

Mé mwen té lé an chyen pou sové la nasion. 

An chyen san pwel pou pa fè alerji épi pou pa ni twop nétoyaj pwel . 

An chien mistik kon mwen menm .

An chien ka fè mwen sonjé Anibis owa éjipata.

An chien ki anchouké adan lanviwondaj nou kon tel o meksik .

Chyen fè a rantré an lavi mwen gras a  Misyé Dan Sentwoz.

I di mwen tala sé ta w. 

Mwen ay chéché ti bet la , dényé adan powté a i té ka soufè anba sé pli gran chyen an .

Lè mwen ay chéché y mwen menen y owa an répétision Dé mun bèlè .

 Sé Mawjori ki enspiré mwen non an . 

Ladja !!! sé konsa nou désidé kryé y adan an lajwa pawtajé.

Ti bet la té tout meg épi an zorey doubout  épi anlot kouché kon souch chyen enporté a ki té adan san y osi . 

Mwen té ka viv anvil adan an sité , ki sé pou mwen jik jodi a pli bel koté mwen viv . 

Sé la mwen fè jaden apré 2009 é sa la mwen trapé primyé chyen mwen , primyé chat mwen osi .

An tan tala mwen té damouw épi an bèl négwess li sé an chat blan zyé blé i té lé . 

E an jou nou gadé pa finet la té ni an ti chat ki té la ka gadé nou . 

Mwen ki pa té enmen chat mwen aksepté y i gwandi an déwo kay la,  épi i té ka ka fè alé vini. 

Kidonk Ladja rivé épi an gwan fwè makou nou té ka kryé "chaben" 

Sé épiy i apwann sé primyé jwé y la . 

Mwen té ka menen ladja wè an fimel chyen ki té kay lapatè a an chyen ki té ta ti fwè mwen an Kevin .

Ladja épi suka té ka jwé épi an lè i koumansé vini polison mé Gran manman chien an pa té lé ti bolonm monté anlè doy . 

Chyen  mwen an té za ni an lapérez anlè y dépi tou piti . 

Mé lapérez tala mofwazéy koy anko plis , lè an nonm épi lanmen  plen maji menyen y tou pandan  i té ka mandé  mwen :

- "ou lé mwen rann li méchan?".

Misyé Djo sété an nonm toujou abiyé épi rad lawmé an nonm ki té ka fè mun pè pas i té ka menyen koutla fizi , épi yo jis di i té ka fè sosyé osi . 

Abo vespay i té ka alé travay ba an bétjé ki té ka fè élivaj bef , li menm té ka palé ba zanimo é sé bef li a té ka fè tou sa i té ka di yo . 

Misyé té ka viv anba bwa anlè tè bitasion dilon an  pa koté chatobef anba monn la bo larivyè a. 

Mwen ka sonjé mwen té tann di ki i  té fè jandanm pwan kouri antan sé bétjé té désidé fè béton pousé.

La i té ka rété a té ni an sous dlo an bel dlo fwè .

I toujou ba mwen respé mwen , mé ladja pa té sa wè y sé dépi jou tala chyen an pa té enmen moun ka siflé épi moun ka palé fo . 

Pas Misyé djo té ni an kalté model gwo vwa akondi an robo ki té ni lapawol

dépi jou a i pichonen Ti chien an sa té mété ti bet la  adan an lapérez anko pli fo ki té pé rann li méchan si an ka i té ka santi an moun rivé two fò anlè y .

Mwen té anvi défann ras chyen tala  mwen koumansé fè rouchach.

Mwen jwenn moun ki té lé fè projé alantou ras tala .

Adan konsyans pèp la lidé ki chien tala té ka kouri dèyè zonbi oben mové lespwi té rété anchouké  épi sa travèsé jénérasion apré jénérasion. 

Mwen ka sonjé lè yonn parmi sé rude boy la ki té ni an sité a té di mwen konsa :

" lè ou ni sa bokay ou ayen paka rivé w si yo mété an bagay ba w i ka tiréy an tè  a. "

Dépi antan djab té ti bolonm anlè tè éjipata yo té ka palé di Anibis an lwa épi tet chien zorey pwenti ki té ka fè moun pasé anlè lot bodaj larivyè a apwé lanmo . 

Adan sé piramid la ki lévé pa isia pa koté meksik yo té ka palé di Xolotl an chyen fè ki sé an bondyé tou é ki ka fè menm travay la . 

Es ou ka wè dépi kitan mistik tala ka viv ? 

Ladja fè mun pwan mwen pou an gadè zafè . 

Mé mwen wè mun osi viré pwan gou mété an chien konsa bokay yo .

Kon anlo bagay ki ta nou délè sé mun an déwo ka wè valè a.

Chyen pa mun mé sé lavi ki ka manifesté andidany tou.

E lavi tala poté anpil ba mwen .

Lè  gwopwel la tonbé anlè mwen,  sé li ki té ka wè mwen mété pléré atè kon an ti manmay . 

Nou maché anpil anba bwa,  mwen wè y fésé dot chyen menm si i té mantjé y dan .

Mwen wèy manjé mango épi fig mi.

I té enmen nannan koko  épi koko sek la tou.

Sété an bet bien élivé mé i té ni mun li. 

Délè sé li ki fè mwen fè fanm oben zayé mun .

Menm ych mwen i pwan tan pou jwé épi y . 

Dépi mwen té ka rivé an koté mun té ka krochi tèt . 

Ni ki  té ka di bon bagay  , mé di dot ki toujou té ka soti vyé blag enbésil la 

" pa menen y lanmè i kay wouyé !" 

"Fok ou bagay ka gress " konbyen pawol initil soti adan lespwi tèbèdyé . 

Sa té ni an mannyè té ka egri mwen,  mé bon fok konpwann ki sa ki ou pa sav toujou gwan pasé w. 

Kité sé mun la eksprimé silon wotè tèt yo.

Ti chyen an vini an gwan malchyen anlè mwen té oblijé météy kay lamatè a . 

I sèvi y konpann yon dé mwa , lanné pasé épi mi i chapé jodi a .

Mwen wè dényé souf li mwen wè an zyé y i té ka di mwen boug mwen mwen alé .

Mwen pa té ka pansé sa té kay red konsa , chayé bet la alé épi mété y an tè menm manyè mwen akonpanyé ti fwè mwen an koumansman lanné a. 

Lavi sé lanmo osi é dèyè chak malè , ni an mistik ki ka fè mwen rété véyatif pas délè movezté a lantoun .... Mé sa nou viv ansanm pésonn pé kay sa fè sa pati 

Jodi sé mwen ki fè y fè dényé pasaj la pou pasé anlè lot bo larivyè a 

alos kon di Fuckly alos kité mwen pléré chyen an mwen .;

#nzilapawol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article